Meer informatie

Nederlands Incasso Bolwerk

 

als jij je rekeningen niet kunt betalen

Door de Corona crisis zijn veel ondernemers in de financiële problemen gekomen of dreigen daarmee te maken te krijgen. Het is dan zaak om snel enadequaat te reageren op deze situatie. Het is geen optie om af te blijven wachten tot de problemen zich beginnen op te stapelen.

Waar een onderneming altijd onderhevig is aan veranderingen van buitenaf en de ondernemers zelf hierop steeds weer moeten reageren, is het ook nu tijd voor actie. Maar niet iedere zelfstandige is even bedreven in het houden van een slecht-nieuws-gesprek. En dat is wel wat nu moet gebeuren. Misschien niet met je medewerkers, maar zeker wel met je leveranciers en huurbaas. 

Schakel een van onze betalingsmediators in om deze gesprekken voor jou te voeren. Op een professionele en kundige wijze bemiddelen wij waar nodig. Wij zijn gespecialiseerd in onderhandelingen tussen schuldeisers en schuldenaren. Het is ons vak!

Wees er op tijd bij, nog voordat er incassokosten en rente door de schuldeiser berekend worden. Voor een vast laag tarief per vordering gaan wij het gesprek met elke schuldeiser aan namens jou om tot een passende oplossing te komen. Ook na deze moeilijke periode willen jullie toch nog zaken kunnen doen!?

Onze bemiddelaars worden steeds meer ingeschakeld in deze moeilijk periode en met succes, dus neem vandaag nog contact met ons op. Laat ons helpen!

 

als jouw klant niet op tijd betaalt

Blijft jouw debiteur in gebreke met betalen, dan start het Nederlands Incasso Bolwerk simpel en snel de incassoprocedure voor je op. Wij verzorgen op maatschappelijk verantwoorde wijze de volledige incassoprocedure, vanaf het minnelijke tot en met het gerechtelijke incassotraject. Vanaf de 14-dagenbrief tot en met de zitting voor de rechter. Wij streven er altijd naar zoveel mogelijk dossiers binnen het minnelijke incassotraject succesvol af te ronden. Liefst geen langslepende juridische procedures, maar snel je rekening betaald krijgen.

Altijd met alle respect voor de relatie met jouw klant!

Wij nemen alle vorderingen van Nederlandse debiteuren altijd snel en professioneel in behandeling. Hierbij houden wij de balans tussen de maximale inzet van de mogelijkheden voor het innen van louw vordering en het maatschappelijk verantwoord onderhandelen met de debiteur. Deze werkwijze heeft tot nu toe een zeer positief resultaat opgeleverd voor onze opdrachtgevers.

Zo werden er in 2019 maar liefst 87% van alle incassodossiers door ons met succes afgehandeld. Van die 87% succesvol afgehandelde dossiers werden 81% in het minnelijke incassotraject afgerond. Hier zijn wij uiteraard trots op!

De buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente brengen wij in rekening bij jouw debiteur. Dit is de vergoeding voor het Nederlands Incasso Bolwerk voor de geleverde inspanningen.

 

Krijgen waar je recht op hebt, snel, simpel en succesvol!

De opdrachtgever doet een aanbetaling van € 25,- op de incassokosten en rente, voor elke nieuwe vordering.
Jouw debiteur betaalt het factuurbedrag + buitengerechtelijke incassokosten + wettelijke rente rechtstreeks aan het Nederlands Incasso Bolwerk en wij verrekenen dan de aanbetaling van € 25,00 met jou.

Wij berekenen de incassokosten aan de hand van de volgende wettelijke staffel, tenzij je in jouw algemene voorwaarden andere afspraken hebt gemaakt met de debiteur.
 
Hoofdsom Hoogte incassokosten
(Staffel wettelijke incassokosten)
over de eerste € 2.500,- 15% (minimaal € 40,-)
over de volgende € 2.500,- 10%
over de volgende € 5.000,- 5%
over de volgende € 190.000,- 1%
over het meerdere 0,5% (maximaal € 6.775,-)

• Wettelijke rente op jaarbasis voor handelstransacties bedraagt 8,00 % per 1 januari 2019
Dit is de wettelijke rente die van toepassing is op alle transacties tussen ondernemingen en overheidsinstanties of tussen ondernemingen en overheidsinstanties onderling (handelstransacties).

• Wettelijke rente op jaarbasis voor consumententransacties bedraagt 2,00 % per 1 januari 2015
Dit is de wettelijke rente die van toepassing is op alle transacties waarbij een particulier of consument is betrokken (niet-handelstransacties).

 

Het minnelijk incassotraject

  • Voorafgaande aan een incassoprocedure dient er een pre-incassobrief verstuurd te worden aan de debiteur die voldoet aan de wettelijke normen. Dit is de zogenaamde "WIK-brief" (Wettelijke regeling Incasso Kosten) of ook bekend als de "14-dagenbrief". Volgens de wettelijke richtlijnen voor incassoprocedures is het noodzakelijk dat deze brief altijd door de debiteur is ontvangen. Het Nederlands Incasso Bolwerk verstuurt deze 14-dagenbrief dan ook altijd eerst voorafgaande aan het opstarten van het minnelijke incassotraject, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever anders is overeengekomen. Het versturen van deze 14-dagenbrief gebeurt altijd aangetekend en met de wettelijk voorgeschreven inhoud aan de debiteur. Zo is er altijd aan deze voorwaarde voor de verdere procedure voldaan.
  • De debiteur kan de vordering binnen deze termijn van 14 dagen nog zonder extra kosten betalen, maar kan de vordering in diezelfde periode ook nog betwisten. Daarnaast kan er, indien nodig, in deze tijd een betalingsregeling afgesproken worden met de debiteur.
  • Bij het uitblijven van betaling of een afspraak over een betalingsregeling en na het verstrijken van deze 14 dagen, gaat de incassoprocedure feitelijk pas van start en wordt een 1e incasso aanmaning verstuurd aan de debiteur met een betalingstermijn van 14 dagen na postdatum. Pas in deze 1e incasso aanmaning worden de buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente tot dan in rekening gebracht.
  • Bij het uitblijven van betaling of een afspraak over een betalingsregeling en na het verstrijken van deze 14 dagen, wordt er een 2e incasso aanmaning aan de debiteur verstuurd met een betalingstermijn van 7 dagen na postdatum. In deze 2e incasso aanmaning wordt de wettelijke rente opnieuw berekend tot die dag.
  • Bij het uitblijven van betaling of een afspraak over een betalingsregeling en na het verstrijken van ook deze 7 dagen volgt een aangetekende 3e en laatste incasso aanmaning met een betalingstermijn van 5 dagen na postdatum, waarin er bij de debiteur op gewezen wordt dat de start van het gerechtelijke traject op handen is, met alle gerechtelijke kosten van dien. Ook voor het versturen van deze 3e incasso aanmaning, wordt opnieuw de wettelijke rente berekend.

Uiteraard beslis jij, als opdrachtgever, altijd zelf of je een vordering aan de rechter wilt voorleggen.

Kennisgevingen en incasso aanmaningen worden steeds per e-mail, al dan niet aangetekend verstuurd aan de debiteur. Indien van de debiteur geen e-mailadres bekend is, wordt dit per post verzorgd.

Naast communicatie per e-mail of brievenpost, hebben onze incasomedewerkers ook regelmatig telefonisch contact met de debiteur. Ook worden er via Sms en WhatsApp berichten verstuurd aan de debiteur.
Wij streven naar een laagdrempelig communicatie om het succes van het incasseren binnen het minnelijke incassotraject zo groot mogelijk te houden. Daarnaast blijft het Nederlands Incasso Bolwerk ook maatschappelijk betrokken bij de debiteur, zonder natuurlijk het doel van het incasseren voor de opdrachtgever uit het oog te verliezen.

De incassomedewerkers van het Nederlands Incasso Bolwerk kunnen zelfstandig een betalingsregelingen treffen met de debiteur tot maximaal zes termijnen van een maand. Heeft een debiteur meer tijd nodig voor de betaling van de vordering, dan zullen wij altijd met de opdrachtgever in overleg treden alvorens hierop een akkoord te geven aan de debiteur.

 

Lage vorderingen

Je hebt onbetaalde rekeningen van klanten, waarvan je het factuurbedrag te laag acht om een incassobureau voor in te schakelen? Al deze onbetaalde facturen samen opgeteld, vertegenwoordigen toch vaak een aanzienlijk bedrag, waar je wel recht op hebt.
Het Nederlands Incasso Bolwerk hanteert speciaal ook hiervoor een zeer voordelig aanbetalingsbedrag van € 25,- voor elke nieuwe vordering. Betaald de debiteur de incassokosten en rente aan ons, dan verrekenen wij die met deze aanbetaling. Zo kunnen ook dit soort lage onbetaalde rekeningen wél geïncasseerd worden. Wij zijn van mening dat ook kleinere rekeningen betaald dienen te worden!

 

Géén abonnement bij het Nederlands Incasso Bolwerk

Je betaalt het extreem lage aanbetaling per ingediende vordering. Je verplicht je dus niet aan een abonnement, maar kan vrij onbetaalde rekeningen ter incasso aanbieden bij het Nederlands Incasso Bolwerk.

 

Het gerechtelijke traject

Na het minnelijke incassotraject beslist de opdrachtgever altijd zelf of het gerechtelijke traject wordt opegstart. Besluit de opdrachtgever om de vordering voor te leggen aan de rechter, dan verzorgen wij de volledige dagvaardingsprocedure.
 
Deze gerechtelijke procedure is afhankelijk van de omstandigheden en de mogelijke juridische maatregelen die een opdrachtgever ter beschikking staan. Per vordering zal door os steeds bekeken worden welke procedure kan worden gevolgd en deze vooraf met de opdrachtgever overleggen.
 
Ongeacht de werkzaamheden die we gaan uitvoeren voor de opdrachtgever, wordt steeds een vast voorschotbedrag berekend. Dit voorschotbedrag wordt bij de vordering in de eis naar de debiteur opgeteld en wordt daardoor dus door jouw debiteur terugbetaald. Na een succesvolle afhandeling van de zaak, wordt een vast percentage als succes-fee in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
 

Laat jouw onbetaalde facturen aan ons over en krijg waar je recht op hebt, snel, simpel en succesvol!

 

Bel voor meer informatie met een van onze incassomedewerkers van maandag t/m vrijdag van 8u00 tot 18u00 en op zaterdag van 8u00 tot 13u00 naar 088 - 8810201 of stuur een e-mail naar: info@n-ib.nl.